Dàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR25ZM-S (1.0 HP)

9,650,000