Dàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR35ZM-S (1.5 HP)

10,300,000