Dàn lạnh giấu trần Multi Mitsubishi Heavy SRR50ZM-S (2.0 HP)

10,950,000