Dàn lạnh Multi Mitsubishi Heavy SRK25ZS-S (1.0Hp) Inverter

4,650,000