Dàn lạnh Multi Mitsubishi Heavy SRK35ZS-S (1.5Hp) Inverter

5,150,000