Dàn lạnh Multi Mitsubishi Heavy SRK50ZS-S (2.0Hp) Inverter

7,400,000