Dàn lạnh Multi Mitsubishi Heavy SRK60ZMX-S (2.5Hp) Inverter

8,650,000