Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDC100 (4.0Hp) tiêu chuẩn

45,600,000