Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDC90 (3.5Hp) tiêu chuẩn

41,500,000