Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE100VG (4.0Hp) cao cấp – 1 pha

52,400,000