Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE100VG (4.0Hp) cao cấp – 3 pha

54,350,000