Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE125VG (5.0Hp) cao cấp – 1 pha

56,150,000