Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE140VG (6.0Hp) cao cấp – 3 pha

64,000,000