Máy lạnh áp trần Mitsubishi Heavy FDE71VG (3.0Hp) tiêu chuẩn

34,600,000