Máy lanh giấu trần ống gió ARG45ALC3 (5.0Hp) – 3 Pha