Máy lạnh giấu trần ống gió ARG90ELC3 (10.0Hp) – 3 pha