Máy Lạnh inverter Hitachi RAS-X13CGV/RAC-SX13CGV (1.5Hp)